3TCloud – Hàng bán bị trả lại

Kính chào Quý khách hàng,

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhập liệu nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại.

Chi tiết thao tác như sau:

Ví dụ nhập liệu:

Ngày 30/01/2021 khách hàng trả lại 2 máy đo huyết áp bắp tay BM40 có ad, 1 Bình nước nóng Rapido Greta 2500. Hàng đã giao trước đó theo hóa đơn bán ngày 25/01/2021.

Bước 1: Chọn nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại

Tích chọn phân hệ VẬT TƯ HÀNG HÓA. Hiện cột Nghiệp vụ tích chọn Hàng bán bị trả lại.

Tại màn hình nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại, nhấn dấu + trên thanh menu hoặc phím tắt F2 để thêm mới nghiệp vụ.

Bước 2: Nhập liệu nội dung chi tiết trong chứng từ

Tại màn hình phiếu Hàng bán bị trả lại bước đầu tiên nhập các tham số sau:

Ngày tháng Ngày hàng hóa bị trả lại về nhập kho.
Đối tượng Ai trả lại hàng?
Diễn giải Tóm tắt nội dung nghiệp vụ
Mã nhập xuất Giảm trừ công nợ hay trả lại tiền cho khách hàng.

Mã 131 sẽ hạch toán Có 131

Mã 111M sẽ hạch toán Có 111,…

Trường hợp biết đích danh hàng bán bị trả lại là trả lại từ hóa đơn nào.

Nếu biết hàng bị trả lại là trả lại từ hóa đơn bán hàng nào sẽ nhấn vào chức năng Chọn hóa đơn. Hiện bảng gợi nhớ thông tin hóa đơn.

Kích chuột vào Chọn hóa đơn. Chọn ngày khoảng thời gian phát sinh hóa đơn bán hàng cho đối tượng này trước đó.

Tại danh sách hóa đơn bán hàng hiện ra. Kéo thanh kéo sang hết bên phải màn hình. Tìm đến mặt hàng bị trả lại nếu trả lại toàn bộ tiến hành tích vào ô vuống cuối dòng. Trường hợp trả lại 1 phần thì điền phần trả lại tương ứng vào cột Trả lại.

Nhấn Chấp nhận sau khi đã chọn xong.

Kết quả sau khi chọn được hóa đơn sẽ như sau. Giá bán – Giá vốn của mặt hàng ghi nhận giá trị tương ứng như trong hóa đơn bán hàng giúp giảm trừ đúng công nợ và nhập lại kho giá trị vật tư hàng hóa ban đầu.

Trường hợp không biết đích danh hàng bán bị trả lại là từ hóa đơn nào.

Trường hợp không biết đích danh hàng bán bị trả lại là trả lại từ hóa đơn hàng, tiến hành chủ động nhập mặt hàng bị trả lại và giá trả lại tương ứng để ghi giảm trừ doanh thu (nhập thuế nếu có).

Đối với giá vốn (giá nhập lại kho) nếu không nhập giá vốn thì phần mềm sẽ tự động tính khi thực hiện thao tác Tính giá vốn tự động.

Đối với phương pháp tính giá vốn theo trung bình di động, giá nhập hàng bán bị trả lại sẽ bằng Giá trị tồn kho trước thời điểm nhập lại / Số lượng tồn kho trước thời điểm nhập lại.

Đối với phương pháp tính giá vốn theo nhập trước xuất trước hoặc trung bình tháng giá nhập hàng bán bị trả lại sẽ bằng (Giá trị tồn kho đầu kỳ + Giá trị nhập kho trong kỳ) / (Số lượng tồn kho đầu kỳ + Số lượng nhập kho trong kỳ).

Nếu muốn tự nhập giá nhập kho hàng bán bị trả lại tiến hành đặt chuột vào dòng vật tư nhấn F4, sửa tham số tại cột C thành K và tự nhập giá trị mong muốn.

Trên đây là các thao tác nhập liệu với nghiệp vụ Hàng bán bị trả lại.

Chúc Quý khách hàng thực hiện thành công!